Theo Dõi Lúa

Google Earth Blog

Đăng ký RSS

Đăng ký nhận tin qua RSS:
Đăng ký nhận tin qua Email:
 

Liên hệ


Phát triển công nghệ, ứng dụng viễn thám và GIS trong công tác điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên thiên nhiên được Trung tâm Viễn thám và GIS chú trọng ưu tiên từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó, việc mở rộng ứng dụng công nghệ vũ trụ trong nhiều chuyên ngành khác nhau cũng được chúng tôi đầu tư và phát triển thông qua nhiều nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Việc xây dựng và liên kết mạng lưới các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau luôn song hành cùng mục tiêu phát triển của Trung tâm. Chúng tôi mong muốn có được sự hợp tác và trao đổi của các nhà khoa học trong và ngoài ngành. Mọi liên hệ xin được gửi về:

Đỗ Minh Phương
Phó giám đốc
Trung tâm Viễn thám và GIS
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
61 Hàng Chuối, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84-4-3821-4740
Fax: +84-4-3821-4163
Email: dphuong@gmail.com
URL: http://www.rsc-niapp.com
 
Lên đầu trang Xuống cuối trang